top of page

Kotlovnica Ivančna Gorica

Pri Vzgojno izobraževalnem centru v Ivančni Gorici, Občina Ivančna Gorica in Družba Petrol d.d. sta slavnostno odprli Kotlovnico za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. V okviru podeljene koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«, bo Petrol d.d. zagotavljal ogrevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov in sicer Vrtca Ivančna Gorica, Osnovne šole Stična in Srednje šole Josipa Jurčiča.

bottom of page